آزمون جمع بندی زیست شناسی کل پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

 طراح: دکتر حامد حسین پور
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: دشوار
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه

پاسخنامه آزمون زیست شناسی کل پایه دهم، یازدهم و دوازدهم