آزمون جمع بندی کل زیست دهم، یازدهم و دوازدهم

آزمون جمع بندی زیست شناسی کل پایه دهم، یازدهم و دوازدهم  طراح: دکتر حامد حسین پور  تعداد سوالات: 50  سطح دشواری: دشوار  شروع: آزاد  پایان: آزاد  مدت پاسخگویی: 50 دقیقه لطفا برای اطمینان از…